Donacija računara

Glavna akcija našeg kluba ove godine jeste donacija računara i računarske opreme.

Ono što je nama primarno jeste da ti računari završe u ustanovama u kojima se nalaze deca, zato su naši ciljni objekti bile škole u malim i nerazvijenim sredinama!

Vrednost akcije

Naša akcija u kojoj doniramo računare i računarsku opremu procenjuje se na oko 100 000 din

Količina računara

Uspeli smo da obezbedimo preko 10 računara odlične konfiguracije sa kompletnom pratećom opremom!

Deca

Kao što smo naglasili ovi računari donirani su ustanovama (školama, domovima..) u kojima borave i uče deca.